Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 31 maart 2024

Radancy[1] en aan ons gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Radancy”, “wij” of “ons”) willen dat u bekend bent met de manier waarop wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken.  Deze Privacyverklaring beschrijft onze praktijken in verband met informatie die we verzamelen via:

 • Onze website (radancy.com), vanwaar u deze Privacyverklaring bezoekt (de “Website”);
 • HTML-geformatteerde e-mailberichten die wij naar u sturen met een link naar deze Privacyverklaring of andere communicatie met u;
 • Onze sociale mediapagina’s, inclusief maar niet beperkt tot onze LinkedIn-Facebook- en Instagram- accounts (gezamenlijk onze “Sociale mediapagina’s”); En
 • Offline zakelijke interacties die u met ons heeft.

Gezamenlijk verwijzen we naar de Website, Sociale-mediapagina’s, e-mails en offline zakelijke interacties als de ‘Diensten‘.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die wordt ingediend via de platforms waarop wij diensten verlenen aan onze klanten. Radancy verzamelt deze informatie in opdracht van onze klanten en heeft geen directe relatie met de personen wier Persoonsgegevens zij namens een klant verwerkt.

Deze Privacyverklaring is ook niet van toepassing op informatie die wij verzamelen van onze werknemers, sollicitanten, opdrachtnemers of leveranciers.  Bovendien is deze Privacyverklaring niet van toepassing als u sollicitant of potentiële sollicitant bent voor een dienstverband bij een van onze klanten of anderszins hebt verzocht om informatie van een van onze klanten.  Als u niet langer door die klant gecontacteerd wilt worden, neem dan rechtstreeks contact op met de klant in overeenstemming met hun privacybeleid.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens” zijn gegevens die u als individu identificeren of betrekking hebben op een identificeerbaar individu. De Diensten verzamelen Persoonsgegevens zoals: 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Postadres (inclusief factuuradres)
 • Telefoonnummer
 • Accountnummer en wachtwoord
 • Gebruikersnaam (inclusief gebruikersnaam van een sociale media-account)
 • Locatiegegevens op regioniveau afgeleid van uw IP-adres
 • Betaalkaartgegevens

Verzameling van Persoonsgegevens

 • Wij en onze dienstverleners verzamelen Persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder:
  • Via de Diensten.
  • We verzamelen Persoonsgegevens via de Diensten, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, een account registreert om toegang te krijgen tot de Diensten, ons offline ontmoet, een demo van onze diensten of verkoopinformatie aanvraagt, contact opneemt met de klantenservice of een aankoop doet, antwoorden op enquêtes indient, zich registreert voor marketingwebinars en/of deze bijwoont.
  • Van andere bronnen. 
  • Wij ontvangen uw Persoonsgegevens uit andere bronnen, bijvoorbeeld:
  • openbaar beschikbare databases;
  • gezamenlijke marketingpartners wanneer zij de gegevens met ons delen.
  • Als u uw sociale media-account koppelt aan uw Dienstenaccount, deelt u bepaalde Persoonsgegevens van uw sociale media-account met ons, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, lijst met sociale media-contacten en alle andere gegevens die mogelijk toegankelijk is of die u voor ons toegankelijk maakt wanneer u uw sociale media-account aan uw Dienstenaccount koppelt.
 • We moeten Persoonsgegevens verzamelen om de gevraagde Diensten aan u te kunnen leveren.  Als u de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen wij de Diensten mogelijk niet leveren. Als u Persoonsgegevens met betrekking tot andere mensen aan ons of aan onze dienstverleners bekendmaakt in verband met de Diensten, verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en dat u ons toestemming geeft de gegevens te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. 

Gebruik van Persoonsgegevens

 • Wij en onze dienstverleners gebruiken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Het leveren van de functionaliteit van de Diensten en het vervullen van uw verzoeken.
   • Om de functionaliteit van de Diensten aan u te leveren, zoals het instellen, beheren of regelen van toegang tot uw account.
   • Om u in staat te stellen het Platform te gebruiken om uw bedrijfsvoering te bevorderen en u relevante voordelen of klantenservice te bieden.
   • Om op uw vragen te reageren en aan uw verzoeken te voldoen, wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer u een offerte of andere informatie over onze Diensten aanvraagt.
   • Om uw transacties te voltooien, uw gegevens te verifiëren en u relevante voordelen of klantenservice te bieden.
   • Om administratieve informatie naar u te sturen, zoals wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleid.
   • Om u in staat te stellen berichten naar een andere persoon te sturen via de Diensten, als u daarvoor kiest.
 • Dit doen wij om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • U voorzien van onze nieuwsbrief en/of ander marketingmateriaal en het faciliteren van sociaal delen.
   • Om u marketinggerelateerde e-mails te sturen, met informatie over onze diensten, nieuwe producten en ander nieuws over ons.
   • Om een functionaliteit voor sociaal delen die u wilt gebruiken, mogelijk te maken.
 • Wij doen dit met uw toestemming of wanneer wij een legitiem belang hebben.
  • Het analyseren van Persoonsgegevens voor zakelijke rapportage en het leveren van gepersonaliseerde diensten.
   • Om de voorkeuren van onze gebruikers te analyseren of te voorspellen voor het opstellen van geaggregeerde trendrapporten over hoe onze digitale inhoud wordt gebruikt, zodat we onze Diensten kunnen verbeteren.
   • Om uw interesses en voorkeuren beter te begrijpen, zodat we onze interacties met u kunnen personaliseren en u informatie en/of aanbiedingen kunnen bieden die zijn afgestemd op uw interesses.
   • Om uw voorkeuren beter te begrijpen, zodat we via onze Diensten inhoud kunnen leveren waarvan wij denken dat deze relevant en interessant voor u zal zijn.
 • Wij zullen gepersonaliseerde diensten leveren op basis van onze legitieme belangen, en met uw toestemming voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.
  • Het samenvoegen en/of anonimiseren van Persoonsgegevens.
   • We kunnen Persoonsgegevens samenvoegen en/of anonimiseren, zodat deze niet langer als Persoonsgegevens worden beschouwd. We doen dit om andere gegevens voor ons gebruik te genereren, die we voor elk doel kunnen gebruiken en openbaar kunnen maken, aangezien deze u of een ander individu niet langer identificeren.
  • Het verwezenlijken van onze zakelijke doeleinden.
   • Voor gegevensanalyse, bijvoorbeeld om onze marketinginspanningen en/of de efficiëntie van onze Diensten te verbeteren;
   • Voor audits, om te verifiëren dat onze interne processen functioneren zoals bedoeld en om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of contractuele vereisten;
   • Voor fraudepreventie en monitoring van fraudebeveiliging, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsdiefstal te detecteren en te voorkomen;
   • Voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
   • Voor het uitbreiden, verbeteren, repareren, onderhouden of aanpassen van onze huidige producten en diensten, en voor het ondernemen van kwaliteits- en veiligheidsborgingsmaatregelen;
   • Voor het identificeren van gebruikstrends, bijvoorbeeld om te begrijpen welke delen van onze Diensten het meest interessant zijn voor gebruikers;
   • Voor het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, zodat wij onze campagnes kunnen aanpassen aan de behoeften en interesses van onze gebruikers; en
   • Voor het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten, bijvoorbeeld om te begrijpen welke delen van onze Diensten het meest interessant zijn voor onze gebruikers, zodat we onze energie kunnen richten op het voldoen aan de interesses van onze gebruikers.
   • Wij ondernemen deze activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of op basis van ons legitieme belang.

Het openbaar maken van Persoonsgegevens

 • Wij maken Persoonsgegevens openbaar:
  • Aan de aan ons gelieerde ondernemingen voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring.
   • Hieronder kunt u de lijst en locatie van aan ons gelieerde ondernemingen raadplegen.
  • Aan onze externe dienstverleners, om de diensten die zij aan ons leveren mogelijk te maken.
   • Hierbij kunt u denken aan aanbieders van diensten zoals websitehosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderafhandeling, autorisatie voor retournering, fraudepreventie, voorziening van informatietechnologie en aanverwante infrastructuur, klantenservice of aanverwante voordelen (waaronder speciale promoties), e-mailbezorging, auditing en andere diensten.
  • Aan derden, zodat zij uw marketingcommunicatie kunnen verzenden, in overeenstemming met uw keuzes.
  • Door gebruik te maken van de Diensten kunt u ervoor kiezen om Persoonsgegevens openbaar te maken.
   • Op fora, in chats, op profielpagina’s, op blogs en via andere diensten waarop u informatie en inhoud kunt plaatsen (inclusief, maar niet beperkt tot, onze Sociale mediapagina’s). Houd er rekening mee dat alle informatie die u via deze diensten plaatst of openbaar maakt, algemeen openbaar wordt en beschikbaar kan zijn voor andere gebruikers en het grote publiek.
   • Via uw sociale deelactiviteiten. Wanneer u uw Dienstenaccount aan uw sociale media-account koppelt, deelt u informatie met uw vrienden die aan uw sociale media-account zijn gekoppeld met andere gebruikers en met de aanbieder van uw sociale media-account. Door dit te doen, machtigt u ons om dit delen van informatie te vergemakkelijken, en u begrijpt dat het gebruik van gedeelde informatie wordt beheerst door het privacybeleid van de aanbieder van het sociale medium.

Ander gebruik en openbaarmakingen

 • We gebruiken en maken uw Persoonsgegevens ook openbaar indien nodig of passend, vooral wanneer we daartoe een wettelijke verplichting of een legitiem belang hebben:
  • Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • Dit kan wetten omvatten buiten het land waar u woont.
  • Om samen te werken met openbare en overheidsinstanties.
  • Om te reageren op een verzoek of om informatie te verstrekken die wij noodzakelijk of gepast achten.
  • Hieronder kunnen ook autoriteiten buiten uw woonland vallen.
  • Om samen te werken met de wetshandhaving.
  • Bijvoorbeeld wanneer we reageren op verzoeken en bevelen van wetshandhavingsinstanties of wanneer we informatie verstrekken waarvan wij denken dat deze belangrijk is.
  • Om andere juridische redenen.
  • Om onze algemene voorwaarden af te dwingen; en
  • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van aan ons gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen.
  • In verband met een verkoop of zakelijke transactie.
  • We hebben een legitiem belang bij het openbaar maken of overdragen van uw Persoonsgegevens aan een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van alle of een deel van ons bedrijf, activa of aandelen (ook in verband met eventuele faillissements- of soortgelijke procedures).

Andere gegevens

 • Andere gegevens” zijn alle gegevens die uw specifieke identiteit niet onthullen of die niet rechtstreeks verband houden met een identificeerbaar individu. De Diensten verzamelen andere gegevens, zoals:
  • Browser- en apparaatinformatie
  • Gegevens over websitegebruik
  • Gegevens verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën
  • Demografische gegevens en andere door u verstrekte gegevens die uw specifieke identiteit niet prijsgeven
  • Gegevens die zodanig zijn samengevoegd dat deze niet langer uw specifieke identiteit onthullen

 Verzameling van andere gegevens

 • Wij en onze dienstverleners kunnen Andere gegevens op verschillende manieren verzamelen, waaronder: 
  • Uw browser of apparaat.
  • Bepaalde gegevens worden door de meeste browsers of via uw apparaat automatisch verzameld, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Mac), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat, taal, versie en type van uw internetbrowser en de naam en versie van de Diensten die u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om ervoor te zorgen dat de Diensten naar behoren functioneren. 
  • Cookies zijn stukjes informatie die rechtstreeks op de computer die u gebruikt worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen zoals het browsertype, besturingssysteem, tijd besteed aan de Diensten, bewegingen op de Website, inclusief bezochte pagina’s, demografische informatie over ons gebruikersbestand en andere verkeersgegevens. 
  • Wij en onze dienstverleners gebruiken de informatie voor beveiligingsdoeleinden, om de navigatie te vergemakkelijken, om informatie effectiever weer te geven, om trends te analyseren, om de site te beheren en om uw ervaring te personaliseren. We verzamelen ook statistische informatie over het gebruik van de Diensten om het ontwerp en de functionaliteit ervan voortdurend te verbeteren, te begrijpen hoe ze worden gebruikt en om ons te helpen bij het oplossen van vragen hierover. 
  • Cookies stellen ons, en derde partijen waarmee we samenwerken, verder in staat om te selecteren welke advertenties of aanbiedingen u het meest waarschijnlijk zullen aanspreken en deze aan u weer te geven. We kunnen ook cookies of andere technologieën gebruiken in online advertenties om reacties op onze advertenties bij te houden.  Wij werken samen met een of meer derde partijen om advertenties op onze Website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere sites om u advertenties te bieden op basis van uw browse-activiteiten en -interesses.  Momenteel reageren wij niet op do-not-track-signalen van browsers.  
  • Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden, kunt u zich hiervoor afmelden door hier te klikken (als u zich in de Europese Unie bevindt, klik hier). Houd er rekening mee dat u hierdoor niet wordt afgemeld voor de weergave van advertenties. U blijft algemene advertenties ontvangen.
  • Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld via het gebruik van cookies, kunt u in de meeste browsers automatisch cookies weigeren of de keuze krijgen om een bepaalde cookie (of cookies) van een bepaalde website te weigeren of te accepteren. U kunt ook http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html Als u echter geen cookies accepteert, kunt u enig ongemak ervaren bij uw gebruik van de Diensten.
  • Pixeltags en andere soortgelijke technologieën.
  • Pixeltags (ook bekend als web beacons en clear GIF’s) kunnen onder andere worden gebruikt om de acties van gebruikers van de Diensten (inclusief e-mailontvangers) te volgen, het succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken op te stellen over het gebruik van de Diensten en over responspercentages.
  • Analyse. We gebruiken Google Analytics, dat cookies en soortgelijke technologieën gebruikt om informatie over het gebruik van de Diensten te verzamelen en te analyseren en om activiteiten en trends te rapporteren.Deze dienst kan ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites en online bronnen.U kunt meer te weten komen over de praktijken van Google door google.com/policies/privacy/‌partners/ te bezoeken en gebruik te maken van de door Google aangeboden opt-out door de Google Analytics opt-out browser add-on te downloaden, te vinden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Onzichtbare reCAPTCHA. We gebruiken de onzichtbare reCAPTCHA-applicatie van Google op onze Diensten als bescherming tegen spam en ander geautomatiseerd misbruik. De reCAPTCHA-tool kan gebruik maken van cookies, maar ook van andere informatie zoals IP-adres, datum, tijd, taal, schermgrootte en resolutie, en muisbewegingen.  Het gebruik van de reCAPTCHA-tool en alle informatie die via de tool wordt verzameld, is onderworpen aan het privacybeleid van Google, te vinden op https://policies.google.com/privacy, en de servicevoorwaarden van Google, te vinden op https://policies. google.com/terms?hl=nl.
  • Fysieke locatie.
  • We kunnen via Google Analytics algemene informatie op regioniveau verzamelen over de locatie van uw apparaat.

Gebruik en openbaarmaking van Andere gegevens

 • We kunnen Andere gegevens voor elk doel gebruiken en openbaar maken, behalve wanneer we op grond van de toepasselijke wetgeving anders verplicht zijn.  Als we op grond van de toepasselijke wetgeving Andere informatie als Persoonsgegevens moeten behandelen, kunnen we deze gebruiken en openbaar maken voor de doeleinden waarvoor we Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.  In sommige gevallen kunnen we Andere informatie combineren met Persoonsgegevens.  Als we dat doen, behandelen we de gecombineerde informatie als Persoonsgegevens als dit wordt gebruikt.

Voorkeuren voor afmelding nieuwsbrief

 • Uit respect voor uw privacy kunt u ervoor kiezen om onze nieuwsbrief of marketing-e-mails niet langer te ontvangen door de afmeldingsinstructies in deze e-mails te volgen of door naar de e-mailvoorkeuren op de pagina met uw accountinstellingen te gaan. Houd er rekening mee dat het tot tien (10) werkdagen kan duren voordat uw afmeldverzoek is verwerkt.  Zelfs als u zich afmeldt voor marketing-e-mails, kunnen we u bepaalde accountgerelateerde e-mails blijven sturen, zoals mededelingen over uw account en bevestigingen van transacties die u hebt aangevraagd.

Beveiliging

 • We proberen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om Persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen.  Helaas kan geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag gegarandeerd 100% veilig zijn.  Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, breng ons dan alstublieft onmiddellijk op de hoogte in overeenstemming met de onderstaande paragraaf ‘Contact opnemen’.
 • Als we Persoonsgegevens delen met dienstverleners, stemmen zij ermee in om redelijke informatiebeveiligingsmaatregelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Keuzes en toegang

Uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en onze openbaarmaking van uw Persoonsgegevens

 • Wij bieden u keuzes met betrekking tot ons gebruik en onze openbaarmaking van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.  U kunt zich afmelden voor: 
  • Marketinggerelateerde e-mails van ons ontvangen. Als u in de toekomst geen marketinggerelateerde e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door de afmeldingsinstructies in deze e-mails te volgen of door naar de e-mailvoorkeuren op de pagina met uw accountinstellingen te gaan.  Let op dat als u zich afmeldt voor marketing-e-mails, we u bepaalde accountgerelateerde e-mails kunnen blijven sturen, zoals mededelingen over uw account en bevestigingen van transacties die u hebt aangevraagd.
  • Marketinggerelateerde sms-berichten van ons ontvangen. Als u in de toekomst geen marketinggerelateerde sms-berichten meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door op de sms-berichten te reageren met het woord ‘STOP’.
  • Het delen van uw Persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen voor hun direct marketingdoeleinden. Als u liever hebt dat wij vanaf een bepaald moment stoppen met het delen van uw Persoonsgegevens met aan ons gelieerde ondernemingen voor hun direct marketingdoeleinden, dan kunt u zich afmelden voor dit mede te delen via een e-mail aan customersupport@radancy.com.
 • Wij zullen proberen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek(en) te voldoen.  Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketinggerelateerde e-mails van ons, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen sturen, waarvoor u zich niet kunt afmelden.

Uw Persoonsgegevens openen, wijzigen of verwijderen 

 • Als u een verzoek wilt indienen om toegang te krijgen tot Persoonsgegevens, deze te corrigeren, bij te werken, te wissen, te beperken of te verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens of u hiervan wilt afmelden, of als u een kopie van uw Persoonsgegevens wilt ontvangen met het oog op de doorgifte ervan aan een ander bedrijf (voor zover u deze rechten hebt onder de toepasselijke wetgeving), kunt u contact met ons opnemen in overeenstemming met de onderstaande paragraaf ‘Contact opnemen’.  Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  Als u een inwoner van Californië bent, raadpleegt u dan het gedeelte ‘Aanvullende informatie met betrekking tot Californië’ aan het einde van deze Privacyverklaring voor meer informatie over de verzoeken die u kunt doen onder de CCPA.
 • Maak in uw verzoek duidelijk welke Persoonsgegevens u wilt laten wijzigen en of u wilt dat uw Persoonsgegevens uit onze database worden verwijderd.  Voor uw veiligheid kunnen we alleen verzoeken uitvoeren met betrekking tot de Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan het e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen, en het is mogelijk dat we uw identiteit willen verifiëren voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.  Wij zullen proberen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek te voldoen.
 • Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent begonnen voordat u een wijziging of verwijdering aanvraagde (als u bijvoorbeeld een aankoop doet of meedoet aan een promotie, kunt u de verstrekte Persoonsgegevens mogelijk niet wijzigen of verwijderen tot na de voltooiing van een dergelijke aankoop of promotie). 

Bewaartermijnen

 • We bewaren Persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is gezien de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
 • De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: 
  • De tijdsduur dat wij een lopende relatie met u hebben en de Diensten aan u leveren (bijvoorbeeld zolang u een account bij ons heeft of de Diensten blijft gebruiken);
  • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij onderworpen zijn (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat we deze kunnen verwijderen); of
  • Of bewaring raadzaam is gezien onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door toezichthouders).

Diensten van derden

 • Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst exploiteren waarnaar de Diensten verwijzen.  Het opnemen van een link op de Diensten impliceert geen goedkeuring van de gelinkte site of dienst door ons of door aan ons gelieerde ondernemingen.
 • Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken van gegevens, of beveiligingsbeleid of -praktijken van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of enigerlei andere app-ontwikkelaar, app-provider of aanbieder van sociale-mediaplatforms, besturingssysteemprovider, draadloze serviceprovider of apparaatfabrikant, inclusief met betrekking tot Persoonsgegevens die u openbaar maakt aan andere organisaties via of in verband met onze sociale mediapagina’s.

Reclame van derden 

 • We kunnen externe advertentiebedrijven gebruiken om advertenties aan te bieden met betrekking tot goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn wanneer u de Diensten en andere websites of online diensten bezoekt en gebruikt.
  • U kunt advertenties ontvangen op basis van informatie met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Diensten en andere websites of online diensten op al uw apparaten, evenals op basis van informatie ontvangen van derden. Deze bedrijven plaatsen of herkennen een unieke cookie in uw browser (onder meer door het gebruik van pixeltags).  Ze gebruiken deze technologieën, samen met de informatie die ze verzamelen over uw online gebruik, ook om u te herkennen op de verschillende apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon en een laptop.  Als u meer informatie wilt over deze praktijk en wilt weten hoe u zich hiervoor kunt afmelden in desktop- en mobiele browsers op het specifieke apparaat waarop u deze Privacyverklaring bekijkt, gaat u naar http://optout.aboutads.info/#/ en http://optout.networkadvertising.org/#/.   

Gebruik van Diensten door minderjarigen

 • De Diensten zijn niet gericht op personen jonger dan zestien (16) jaar, en we verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Jurisdictie en grensoverschrijdende doorgifte

 • Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten hebben of waarin wij dienstverleners inschakelen, en door gebruik te maken van de Diensten begrijpt u dat uw gegevens zullen worden doorgegeven naar landen buiten het land waar u woont, inclusief de Verenigde Staten. die mogelijk regels inzake gegevensbescherming hebben die verschillen van die van uw land.  In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen recht hebben op toegang tot uw Persoonsgegevens.
 • Aanvullende informatie over de EER: Sommige niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (informatie over welke landen door de Europese Commissie worden erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, is hier beschikbaar). Voor doorgiftes vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd, hebben we adequate maatregelen getroffen, zoals standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn aangenomen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Als onderdeel van onze toewijding aan privacy zijn we ook gecertificeerd volgens het EU-VS en Zwitsers-VS Data Privacy Framework.  Voor meer informatie over het Data Privacy Framework kunt u de Data Privacy Framework List van het Amerikaanse Department of Commerce bezoeken op https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact met ons op te nemen in overeenstemming met de onderstaande paragraaf ‘Contact opnemen’.

Gevoelige gegevens

 • Tenzij wij u hierom verzoeken, vragen wij u ons geen gevoelige Persoonsgegevens te sturen en deze niet openbaar te maken (bijvoorbeeld burgerservicenummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of andere overtuigingen, gezondheid, biometrie of genetische gegevens, kenmerken, strafblad of lidmaatschap van een vakbond) op of via de Diensten.

Bijwerken van deze Privacyverklaring

 • Het opschrift ‘Laatst bijgewerkt‘ bovenaan deze Privacyverklaring geeft aan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien.  Eventuele wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene Privacyverklaring op de Diensten plaatsen. 

Contact opnemen

 • TMP Worldwide Advertising & Communications, LLC d/b/a Radancy, gevestigd op One Battery Park Plaza #2710, New York, NY, is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonsgegevens onder deze Privacyverklaring.
 • Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op customersupport@radancy.com, telefonisch op 1-800-867-2001, of per post op:
 • Radancy
  ATTN: Privacyverklaringbeheerder
  One Battery Park Plaza, #2710 
  New York, NY 10004-1405
  Verenigde Staten
 • Als je zorgen hebt over privacy of hoe we met je gegevens omgaan en je bent niet tevreden met hoe we dit hebben aangepakt, neem dan gratis contact op met onze externe geschillenoplosser in de VS via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request 
  Omdat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is, verzoeken wij u geen creditcard- of andere gevoelige gegevens te vermelden in uw e-mails aan ons. 

Aanvullende informatie met betrekking tot de EER

 • U heeft ook het recht om:
  • Een klacht in te dienen bij een EU/EER-autoriteit voor gegevensbescherming voor uw land of regio waar u uw gewone verblijfplaats of werkplek heeft of waar een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming plaatsvindt. Een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten is beschikbaar op http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Aanvullende informatie met betrekking tot Californië 

 • In overeenstemming met de California Consumer Privacy Act van 2018, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act (“CCPA”), verstrekken we de volgende aanvullende details met betrekking tot de categorieën Persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en vrijgeven over inwoners van Californië.  

Verzameling en openbaarmaking van Persoonsgegevens

 • Het volgende overzicht bevat: (1) de categorieën Persoonsgegevens, zoals vermeld in de CCPA, die we van plan zijn te verzamelen en die we in de voorgaande twaalf maanden hebben verzameld en openbaar hebben gemaakt; en (2) de categorieën van derden waaraan we in de voorgaande twaalf maanden Persoonsgegevens hebben bekendgemaakt voor onze operationele zakelijke doeleinden.  
Categorieën PersoonsgegevensOpenbaar gemaakt aan welke categorieën derden voor operationele zakelijke doeleinden
Identificatiegegevens, zoals naam, alias, contactgegevens, unieke persoonlijke identificatiegegevens en online-identificatiegegevens• Aan Radancy gelieerde ondernemingen en dienstverleners
Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Californische wet op klantgegevens, zoals naam en contactgegevens.• Aan Radancy gelieerde ondernemingen en dienstverleners
Commerciële informatie, zoals transactie-informatie, inclusief factuurgegevens en aankoopgeschiedenis, inclusief overwogen aankopen• Aan Radancy gelieerde ondernemingen en dienstverleners
Informatie over internet- of netwerkactiviteit, zoals browsegeschiedenis en interacties met onze Website of advertentiesLinkedIn: Wij plaatsen advertenties op
– LinkedIn om kandidaten en potentiële klanten te werven
– Google Ads: Gebruik van Google Analytics, basisreclame via Google voor onze diensten; gebruik van DoubleClick en onze eigen oplossingen om producten te adverteren en om sollicitanten te bereiken
– Het marketingteam heeft opgemerkt dat we Google-pixels op onze site hebben om de activiteit voor het genereren van leads te controleren 
• Aan Radancy gelieerde ondernemingen en dienstverleners
Geolocatiegegevens, zoals apparaatlocatie en geschatte locatie afgeleid van het IP-adres• Aan Radancy gelieerde ondernemingen en dienstverleners
Gevolgtrekkingen getrokken uit de hierboven genoemde Persoonsgegevens om een profiel of samenvatting aan te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een individu• Aan Radancy gelieerde ondernemingen en dienstverleners
 • Als een bedrijf Persoonsgegevens verkoopt, moet het volgens de CCPA inwoners van Californië toestaan zich af te melden voor de verkoop van hun Persoonsgegevens.Wij “verkopen” echter geen Persoonsgegevens en hebben geen Persoonsgegevens “verkocht” zoals bedoeld in de CCPA in de afgelopen 12 maanden.  Zonder het voorgaande te beperken, verkopen wij bijvoorbeeld geen Persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Bronnen van Persoonsgegevens

 • Zoals hierboven beschreven verzamelen wij deze Persoonsgegevens van u en van openbaar beschikbare databases en gezamenlijke marketingpartners, wanneer zij de gegevens met ons delen. 

Gebruik van Persoonsgegevens

 • We kunnen deze Persoonsgegevens gebruiken om onze bedrijfsvoering te runnen, beheren en onderhouden, om onze producten en diensten te leveren en om onze zakelijke doeleinden en doelstellingen te bereiken, waaronder bijvoorbeeld: het ontwikkelen, verbeteren, repareren en onderhouden van onze producten en Diensten; het personaliseren, adverteren en op de markt brengen van onze producten en diensten; het uitvoeren van onderzoek, analyses en gegevensanalyse; het uitvoeren van risico- en veiligheidscontrole en monitoring; het opsporen en voorkomen van fraude; het uitvoeren van identiteitsverificatie; het uitvoeren van boekhoudkundige, audit- en andere interne functies, zoals intern onderzoek; om te voldoen aan de wet, juridische procedures en intern beleid; het bijhouden van administratie; en het uitoefenen van en verdedigen tegen juridische vorderingen.

CCPA-rechten en -verzoeken

Verzoeken tot kennisneming en verwijdering

 • Als u een inwoner van Californië bent, kunt u de volgende verzoeken indienen:
  • “Verzoek tot kennisneming”
 • U kunt verzoeken dat wij u de volgende informatie verstrekken over de twaalf maanden voorafgaand aan uw verzoek:
  • De categorieën Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld en de categorieën bronnen waaruit we dergelijke Persoonsgegevens hebben verzameld;
  • De specifieke stukken Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld;
  • Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van Persoonsgegevens over u (indien van toepassing); en
  • De categorieën van Persoonsgegevens over u die we anderszins hebben gedeeld of openbaar hebben gemaakt, en de categorieën van derden met wie we dergelijke Persoonsgegevens hebben gedeeld of openbaar hebben gemaakt (indien van toepassing).
  • “Verzoek tot verwijdering”
 • U kunt verzoeken dat wij de Persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, verwijderen.
 • Als u een verzoek tot kennisneming of een verzoek tot verwijdering wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via customersupport@radancy.com of 1-800-867-2001 (voor oproepen vanuit de Verenigde Staten) of in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf ‘Contact opnemen’.  Wij zullen uw verzoek verifiëren en erop reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, rekening houdend met het type en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft.  Mogelijk moeten we aanvullende Persoonsgegevens van u vragen, zoals uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres of telefoonnummer, om uw identiteit te verifiëren en u te beschermen tegen frauduleuze verzoeken.  Als u bij ons een met een wachtwoord beveiligd account heeft, kunnen we uw identiteit verifiëren via onze bestaande authenticatiepraktijken voor uw account en van u eisen dat u zich opnieuw authenticeert voordat uw Persoonsgegevens worden bekendmaakt of verwijderd.  Als u een verzoek tot verwijdering indient, kunnen we u vragen uw verzoek te bevestigen voordat we uw Persoonsgegevens verwijderen.
 • Als u namens een inwoner van Californië een verzoek tot kennisneming of een verzoek tot verwijdering wilt indienen als gemachtigde agent, kunt u de hierboven genoemde indieningsmethoden gebruiken.  Als onderdeel van ons verificatieproces kunnen we u vragen, indien van toepassing, bewijs te leveren met betrekking tot uw status als gemachtigde agent, wat ook het volgende kan omvatten:
  • Bewijs van uw registratie bij de Californische Secretary of State om zaken te doen in Californië;
  • Bewijs van een volmacht van de inwoner overeenkomstig artikelen 4121-4130 van de Probate Code.
 • Als u een gemachtigde agent bent en ons geen volmacht van de inwoner hebt verstrekt overeenkomstig artikelen 4121-4130 van de Probate Code, kunnen we ook van de inwoner eisen dat de inwoner:
  • De eigen identiteit van de inwoner rechtstreeks bij ons verifieert; of
  • Direct bij ons bevestigt dat de inwoner u toestemming heeft gegeven om het verzoek te doen.

  Recht op non-discriminatie  

 • U heeft het recht om vrij te zijn van onwettige discriminerende behandeling bij het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA.

Lijst met aan ons gelieerde bedrijven

 • AIA Holdings Limited
 • Ascendify Corporation
 • Associates in Advertising Limited
 • Brazen Technologies, Inc.
 • Carve Consulting Londen Limited
 • CKR Group, Inc.
 • firstbird GmbH
 • Firstbird Pty Limited
 • Maximum Alliances B.V.
 • People in Business Limited
 • PJB Associaties SAS
 • TMP Government, LLC
 • TMP Holdings Canada GP, LLC
 • TMP Holdings Canada L.P.
 • TMP Intellectual Property Holdings, LLC
 • TMP Worldwide (Singapore) Advertising Pte Ltd.
 • TMP Worldwide Advertising & Communications (HK) Ltd.
 • TMP Worldwide Advertising & Communications Co.
 • TMP Worldwide Advertising & Communications, LLC
 • TMP Worldwide Germany GmbH
 • TMP Worldwide India Private Limited
 • TMP Wereldwijde Publicidade Brasil Limitada

[1] TMP Worldwide Advertising & Communications, LLC dba Radancy

Oplossingen waar je op kunt rekenen. Perspectief dat je nodig hebt. En resultaten die je verdient.