Skip to main content

Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG

Radancy en haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen gebruiken bepaalde subverwerkers, onderaannemers en netwerken voor het leveren van inhoud (‘externe verwerkers’) om te helpen bij het leveren van diensten aan klanten, via TalentBrew of andere diensten. De volgende lijst identificeert externe verwerkers die Radancy voor deze doeleinden gebruikt. Radancy vereist dat al deze externe verwerkers onderworpen zijn aan een schriftelijke overeenkomst in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, bekend als AVG. Niet alle externe verwerkers verlenen diensten met betrekking tot alle klanten. Of een externe verwerker wordt gebruikt met betrekking tot een bepaalde klant, hangt af van de precieze aard van de diensten die door Radancy aan die klant wordt geleverd. Alle wijzigingen aan externe verwerkers zullen voldoende van tevoren op deze webpagina worden geplaatst om klanten de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen. Indien een opdrachtgever geen bezwaar maakt, wordt hij geacht met de wijziging te hebben ingestemd.

Externe verwerkers

Externe verwerker Soort dienst
Amazon AWS Web Hosting
Rackspace Web Hosting
Google Suite Interne bedrijfssoftware
Microsoft Interne bedrijfssoftware
Egnyte Bestandsdeling
LeapFile Bestandsdeling
Birlasoft Development dienst
MindTree Development dienst
Stature Development dienst
Datapipe Datacenter Services
Akamai Content Distributie Netwerk
DoubleClick Advertising, Analytics, and Marketing
Google Adwords Advertising, Analytics, and Marketing
Google Analytics Advertising, Analytics, and Marketing
Google Cloud Platform Advertising, Analytics, and Marketing
Indeed Advertising, Analytics, and Marketing
SuperMetrics Advertising, Analytics, and Marketing
Facebook Advertising, Analytics, and Marketing
Amobee Advertising, Analytics, and Marketing
LinkedIn Advertising, Analytics, and Marketing
Appcast Advertising, Analytics, and Marketing
Campaign Monitor Advertising, Analytics, and Marketing
Glassdoor Advertising, Analytics, and Marketing
ZipRecruiter Advertising, Analytics, and Marketing
Jobs2Careers Advertising, Analytics, and Marketing
Optimizely Advertising, Analytics, and Marketing
Survale Advertising, Analytics, and Marketing
CareerCo Advertising, Analytics, and Marketing
Sovren Reclame, analyse en marketing
Sendgrid Ontwikkelingsdiensten
Twilio Ontwikkelingsdiensten
Accolite Ontwikkelingsdiensten

Oplossingen waar je op kunt rekenen. Perspectief dat je nodig hebt. En resultaten die je verdient.

CONNECT MET ONS
Back to top