Doelgroepen

Verfijn je employer brand om contact te maken met talent op hun voorwaarden. Maak gebruik van de inzichten van ons talentacquisitieplatform om de communicatiestrategie aan te passen om gespecialiseerde groepen kandidaten te bereiken. Van interne mobiliteit tot kritieke segmenten zoals militairen, campusmedewerkers en werknemers op uurbasis maar ook beroepscategorieën zoals technologie, detailhandel, enzovoorts. Onze persona-ontwikkeling kan je helpen de motivaties van jouw publiek te begrijpen om zo effectief gerichte communicatiestrategieën te ontwikkelen.

Oplossingen waar je op kunt rekenen. Perspectief dat je nodig hebt. En resultaten die je verdient.